Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Elállási jog

Elállási mintatájékoztató Fogyasztók részére

Elállási jog
Ön 14 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a 45/2014. Korm. rend hatálya alá tartozó, üzlethelyiségen kívül kötött, vagy távollévők közötti szerződéstől.
Az elállási határidő az
a)  termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 naptári nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
b)  többtermékszolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 naptári nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;
c)  több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.;
 
d)  termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 naptári nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.
 
Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles az alábbi címre küldeni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján:
Postacím: 8380 Hévíz, Dr. Korányi Frigyes u. 1/D.
E-mail elérhetőség: info@zuhanystore.hu
 
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidőlejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
 
Az elállás joghatásai
 
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. 
 
A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 
Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 naptári napos határidő letelte előtt elküldi a terméket, és a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
 
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.